-->

Οδηγίες Δηλώσεων
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Κοζάνης
Π.Ε. Κοζάνης

Οδηγίες Δηλώσεων

Υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης έχουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή διεκδικούν εμπράγματο δικαίωμα στις Περιοχές Κτηματογράφησης. Οι δηλώσεις υποβάλλονται επιτόπου στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης ή μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Ελληνικό Κτηματολόγιο (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Η διαδικασία υποβολής δήλωσης γίνεται πιο απλή αν συμβουλευτεί κανείς τις Οδηγίες μας και τα Συμπληρωμένα Υποδείγματα για τα Έντυπα Δ1/Δ2, ενώ ολοκληρώνεται με την πληρωμή του Τέλους Κτηματογράφησης.


Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο/α σε κάποιες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του Ν.2308/1995.


Περισσότερα

Η δήλωση Ν. 2308/1995 μπορεί να υποβληθεί με δύο (2) τρόπους: είτε προσερχόμενος ο δικαιούχος στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικό Κτηματολόγιο, (μέσω της εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες).


Περισσότερα

Μπορείτε να κατεβάσετε τα Έντυπα Δήλωσης Δ1/Δ2 είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. Κατά την υποβολή της δήλωσης συνυποβάλλονται κατά περίπτωση κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία (Υποδείγματα Συμπληρωμένων Εντύπων).


Περισσότερα

Η πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Ο Υπολογισμός Τέλους γίνεται εύκολα ακολουθώντας το Παράδειγμα Υπολογισμού Τέλους, ενώ η καταβολή του γίνεται σε κάποια από τις κατά τόπους Συνεργαζόμενες Τράπεζες που μπορείτε να βρείτε από τους Χάρτες με κοντινά υποκαταστήματα Τραπεζών.


Περισσότερα

  • Βεβαίωση Εμπρόθεσμης Προσέλευσης: Οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης εντός της προθεσμίας ώστε να παραλάβουν το "Αποδεικτικό Εμπρόθεσμης Προσέλευσης".
  • Εκπρόθεσμη Δήλωση: Οι πολίτες που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας εμπρόθεσμα μπορούν να υποβάλλουν "Εκπρόθεσμη Δήλωση". Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων σας.
 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×