Προθεσμίες
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Κοζάνης
Π.Ε. Κοζάνης

Προθεσμίες

Αναλυτικά οι Προθεσμίες Υποβολής:

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων 07 Ιουλίου 2014
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων 07 Ιανουαρίου 2015
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού) 07 Ιανουαρίου 2015
 
 
--