-->

Διαδικασία Υποβολής
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Κοζάνης
Π.Ε. Κοζάνης

Βίντεο συμπλήρωσης δηλώσεων
Επιλέξτε κάποιο από τα βίντεο της λίστας για την προβολή του.
  1.   Έντυπο Δ1 για φυσικό πρόσωπο (απλό γεωτεμάχιο)
  2.   Έντυπο Δ1 για φυσικό πρόσωπο (οριζόντια ιδιοκτησία)
  3.   Έντυπο Δ1 για φυσικό πρόσωπο (δικαίωμα κυριότητας με έγγραφα χρησικτησίας)
  4.   Έντυπο Δ1 για φυσικό πρόσωπο (δικαίωμα κυριότητας με μεταγεγραμμένο τίτλο)
  5.   Έντυπο Δ2 για νομικό πρόσωπο (απλό γεωτεμάχιο)
 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×