Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
 • 15/10/2019 : Ενημερώνουμε ότι το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης για την Π.Ε. Χαλκιδικής θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως τις 31-10-2019 .
 • 14/10/2019 : Tην ερχόμενη Δευτερα 14 Οκτωβρίου 2019 τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8.00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Επισημαίνουμε πως η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και μετά από αυτήν θα εφαρμοστεί το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης .
 • 29/07/2019 : Σας ενημερώνουμε πως ο χρόνος αναμονής στα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι μηδενικός και σας προτρέπουμε να προσέλθετε άμεσα σε αυτά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να αποφύγετε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και συνωστισμό κατά την περίοδο λήξης της προθεσμίας.
 • 15/07/2019 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
 • 19/06/2019 : Διευκρίνιση για τις δουλείες διόδου υπέρ των ακινήτων !

  Στα εκτός σχεδίου συγκροτήματα κατοικιών οι δηλούντες θα πρέπει να ελέγχουν εάν έχουν συσταθεί πραγματικές δουλείες διόδου υπέρ των ακινήτων τους. Καθώς τα περισσότερα αγροτεμάχια είναι «τυφλά» η σύνδεση με το οδικό δίκτυο στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με τη σύσταση πραγματικών δουλειών διόδου υπέρ τους και σε βάρος των όμορων (ξένων) αγροτεμαχίων.

  Έτσι ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση ν. 2308/1995 για το δικαίωμα της κυριότητας στο δικό του ακίνητο και επιπλέον (όταν υφίσταται) για το δικαίωμα της πραγματικής δουλείας διόδου επί του όμορου/ων  (ξένου/ων) ακινήτων.

  Η σύσταση των πραγματικών δουλειών μπορεί να μνημονεύεται στους τίτλους κτήσης που προσκομίζουν οι δικαιούχοι, ενδέχεται, όμως, να έχει γίνει με ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης δουλειών που μεταγράφεται, η οποία μάλιστα πολλές φορές δεν μνημονεύεται στους τίτλους κτήσης που προσκομίζουν οι δικαιούχοι.  Για το λόγο αυτό συνιστάται στους δηλούντες είτε με έρευνα στο οικείο υποθηκοφυλακείο, είτε με επικοινωνία με τους οικοπεδούχους ή εργολάβο του συγκροτήματος να αναζητήσουν τις συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης των πραγματικών δουλειών υπέρ τους καθώς και τα σχετικά διαγράμματα που περιγράφουν τις πραγματικές δουλείες ώστε στη συνέχεια να υποβάλουν και τις αντίστοιχες δηλώσεις του ν.2308/1995.

  Σύσταση πραγματικής δουλείας μπορεί να γίνει και με έκτακτη χρησικτησία, ως προς την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την κτήση της κυριότητας ακινήτων με έκτακτη χρησικτησία (Για την απόδειξη της χρησικτησίας βλ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ).

Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς και Φλώρινας
 • 29/11/2019 : Παρατείνεται, μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2019, μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου . Με κλιμακούμενα πρόστιμα που θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 1.500 ευρώ, ανάλογα µε τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο, θα έρθουν αντιμέτωποι οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες ακινήτων µετά την εκπνοή των προθεσμιών των τελευταίων παρατάσεων.
 • 29/07/2019 : Σας ενημερώνουμε πως ο χρόνος αναμονής στα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι μηδενικός και σας προτρέπουμε να προσέλθετε άμεσα σε αυτά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να αποφύγετε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και συνωστισμό κατά την περίοδο λήξης της προθεσμίας.
 • 11/06/2019 : Διευκρίνιση για Χρησικτησία:
  Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
 • 05/06/2019 : Διευκρινήσεις προς τους πολίτες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο ενόψει της λήξης των προθεσμιών
 • 31/05/2019 : Παρατείνεται, μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2019, μετά από απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εξωτερικού και το Δημόσιο.
Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα
Δράμας και Ξάνθης
 • 15/11/2019 : Ενημερώνουμε ότι το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης για τις Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως τις 15-11-2019 .
 • 31/10/2019 : Tην Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8.00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Επισημαίνουμε πως η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και μετά από αυτήν θα εφαρμοστεί το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης .
 • 31/10/2019 : Παρατείνεται, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου . Με κλιμακούμενα πρόστιμα που θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 1.500 ευρώ, ανάλογα µε τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο, θα έρθουν αντιμέτωποι οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες ακινήτων µετά την εκπνοή των προθεσμιών των τελευταίων παρατάσεων.
 • 29/07/2019 : Σας ενημερώνουμε πως ο χρόνος αναμονής στα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι μηδενικός και σας προτρέπουμε να προσέλθετε άμεσα σε αυτά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να αποφύγετε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και συνωστισμό κατά την περίοδο λήξης της προθεσμίας.
 • 11/06/2019 : Διευκρίνιση για Χρησικτησία:
  Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
Κτηματογράφηση σε
Ιωλκό και Νέα Ιωνία Βόλου
 • 31/10/2019 : Tην Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8.00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Επισημαίνουμε πως η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και μετά από αυτήν θα εφαρμοστεί το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης .
 • 31/10/2019 : Παρατείνεται, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου . Με κλιμακούμενα πρόστιμα που θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 1.500 ευρώ, ανάλογα µε τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο, θα έρθουν αντιμέτωποι οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες ακινήτων µετά την εκπνοή των προθεσμιών των τελευταίων παρατάσεων.
 • 29/07/2019 : Σας ενημερώνουμε πως ο χρόνος αναμονής στα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι μηδενικός και σας προτρέπουμε να προσέλθετε άμεσα σε αυτά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να αποφύγετε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και συνωστισμό κατά την περίοδο λήξης της προθεσμίας.
 • 11/06/2019 : Διευκρίνιση για Χρησικτησία:
  Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
 • 05/06/2019 : Διευκρινήσεις προς τους πολίτες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο ενόψει της λήξης των προθεσμιών
Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 • 31/07/2019 : Tο Γραφείο Κτηματογράφησης Τσοτυλίου θα λειτουργεί έως 31 Ιουλίου 2019. Η εξυπηρέτηση του κοινού στο πλαίσιο των διαδικασιών της κτηματογράφησης θα γίνεται στο εξής από το Γραφείο Κτηματογράφησης Σιάτιστας .
 • 31/05/2019 : Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις  14-06-2019.
 • 25/02/2019 : Ανάρτηση προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων.
 • 26/04/2018 : Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους δήμους Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης έως τις 30-7-2018
 • 25/01/2018 : Νέες Περιοχές Π.Ε. Κοζάνης: Ενημερωτικό Έντυπο και Πληροφορίες
Κτηματογράφηση στον
Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
 • 21/11/2017 : Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 21-12-2017
 • 07/09/2017 : Πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση
 • 01/09/2017 : Συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
 • 31/08/2017 : Εξόφληση παγίου τέλους κτηματογράφησης
 • 16/02/2017 : Καταβολή παγίου τέλους κτηματογράφησης με άτοκες δόσεις στις τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK
Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
 • 15/10/2019 : Ενημερώνουμε ότι το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης για την Π.Ε. Χαλκιδικής θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως τις 31-10-2019 .
 • 14/10/2019 : Tην ερχόμενη Δευτερα 14 Οκτωβρίου 2019 τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8.00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Επισημαίνουμε πως η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και μετά από αυτήν θα εφαρμοστεί το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης .
 • 29/07/2019 : Σας ενημερώνουμε πως ο χρόνος αναμονής στα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι μηδενικός και σας προτρέπουμε να προσέλθετε άμεσα σε αυτά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να αποφύγετε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και συνωστισμό κατά την περίοδο λήξης της προθεσμίας.
 • 15/07/2019 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
 • 19/06/2019 : Διευκρίνιση για τις δουλείες διόδου υπέρ των ακινήτων !

  Στα εκτός σχεδίου συγκροτήματα κατοικιών οι δηλούντες θα πρέπει να ελέγχουν εάν έχουν συσταθεί πραγματικές δουλείες διόδου υπέρ των ακινήτων τους. Καθώς τα περισσότερα αγροτεμάχια είναι «τυφλά» η σύνδεση με το οδικό δίκτυο στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με τη σύσταση πραγματικών δουλειών διόδου υπέρ τους και σε βάρος των όμορων (ξένων) αγροτεμαχίων.

  Έτσι ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση ν. 2308/1995 για το δικαίωμα της κυριότητας στο δικό του ακίνητο και επιπλέον (όταν υφίσταται) για το δικαίωμα της πραγματικής δουλείας διόδου επί του όμορου/ων  (ξένου/ων) ακινήτων.

  Η σύσταση των πραγματικών δουλειών μπορεί να μνημονεύεται στους τίτλους κτήσης που προσκομίζουν οι δικαιούχοι, ενδέχεται, όμως, να έχει γίνει με ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης δουλειών που μεταγράφεται, η οποία μάλιστα πολλές φορές δεν μνημονεύεται στους τίτλους κτήσης που προσκομίζουν οι δικαιούχοι.  Για το λόγο αυτό συνιστάται στους δηλούντες είτε με έρευνα στο οικείο υποθηκοφυλακείο, είτε με επικοινωνία με τους οικοπεδούχους ή εργολάβο του συγκροτήματος να αναζητήσουν τις συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης των πραγματικών δουλειών υπέρ τους καθώς και τα σχετικά διαγράμματα που περιγράφουν τις πραγματικές δουλείες ώστε στη συνέχεια να υποβάλουν και τις αντίστοιχες δηλώσεις του ν.2308/1995.

  Σύσταση πραγματικής δουλείας μπορεί να γίνει και με έκτακτη χρησικτησία, ως προς την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την κτήση της κυριότητας ακινήτων με έκτακτη χρησικτησία (Για την απόδειξη της χρησικτησίας βλ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ).

Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς και Φλώρινας
 • 29/11/2019 : Παρατείνεται, μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2019, μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου . Με κλιμακούμενα πρόστιμα που θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 1.500 ευρώ, ανάλογα µε τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο, θα έρθουν αντιμέτωποι οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες ακινήτων µετά την εκπνοή των προθεσμιών των τελευταίων παρατάσεων.
 • 29/07/2019 : Σας ενημερώνουμε πως ο χρόνος αναμονής στα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι μηδενικός και σας προτρέπουμε να προσέλθετε άμεσα σε αυτά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να αποφύγετε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και συνωστισμό κατά την περίοδο λήξης της προθεσμίας.
 • 11/06/2019 : Διευκρίνιση για Χρησικτησία:
  Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
 • 05/06/2019 : Διευκρινήσεις προς τους πολίτες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο ενόψει της λήξης των προθεσμιών ./Clarifications_Jq4ky0x.pdf PDF
 • 31/05/2019 : Παρατείνεται, μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2019, μετά από απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εξωτερικού και το Δημόσιο.
Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα
Δράμας και Ξάνθης
 • 15/11/2019 : Ενημερώνουμε ότι το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης για τις Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης θα συνεχίσει να εφαρμόζεται έως τις 15-11-2019 .
 • 31/10/2019 : Tην Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8.00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Επισημαίνουμε πως η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και μετά από αυτήν θα εφαρμοστεί το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης .
 • 31/10/2019 : Παρατείνεται, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου . Με κλιμακούμενα πρόστιμα που θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 1.500 ευρώ, ανάλογα µε τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο, θα έρθουν αντιμέτωποι οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες ακινήτων µετά την εκπνοή των προθεσμιών των τελευταίων παρατάσεων.
 • 29/07/2019 : Σας ενημερώνουμε πως ο χρόνος αναμονής στα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι μηδενικός και σας προτρέπουμε να προσέλθετε άμεσα σε αυτά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να αποφύγετε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και συνωστισμό κατά την περίοδο λήξης της προθεσμίας.
 • 11/06/2019 : Διευκρίνιση για Χρησικτησία:
  Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
Κτηματογράφηση σε
Ιωλκό και Νέα Ιωνία Βόλου
 • 31/10/2019 : Tην Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων όλα τα Γραφεία Κτηματογράφησης θα παραμείνουν ανοικτά από τις 8.00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Επισημαίνουμε πως η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και μετά από αυτήν θα εφαρμοστεί το Σύστημα Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης .
 • 31/10/2019 : Παρατείνεται, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, μετά από απόφαση του ΥΠΕΝ, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου . Με κλιμακούμενα πρόστιμα που θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 1.500 ευρώ, ανάλογα µε τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο, θα έρθουν αντιμέτωποι οι ασυνεπείς ιδιοκτήτες ακινήτων µετά την εκπνοή των προθεσμιών των τελευταίων παρατάσεων.
 • 29/07/2019 : Σας ενημερώνουμε πως ο χρόνος αναμονής στα Γραφεία Κτηματογράφησης είναι μηδενικός και σας προτρέπουμε να προσέλθετε άμεσα σε αυτά για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να αποφύγετε καθυστερήσεις, ταλαιπωρία και συνωστισμό κατά την περίοδο λήξης της προθεσμίας.
 • 11/06/2019 : Διευκρίνιση για Χρησικτησία:
  Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  που θα υποβάλλονται μέχρι και την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.
 • 05/06/2019 : Διευκρινήσεις προς τους πολίτες σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο ενόψει της λήξης των προθεσμιών ./Clarifications.pdf PDF
Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 • 31/07/2019 : Tο Γραφείο Κτηματογράφησης Τσοτυλίου θα λειτουργεί έως 31 Ιουλίου 2019. Η εξυπηρέτηση του κοινού στο πλαίσιο των διαδικασιών της κτηματογράφησης θα γίνεται στο εξής από το Γραφείο Κτηματογράφησης Σιάτιστας .
 • 31/05/2019 : Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις  14-06-2019.
 • 25/02/2019 : Ανάρτηση προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων.
 • 26/04/2018 : Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους δήμους Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης έως τις 30-7-2018
 • 25/01/2018 : Νέες Περιοχές Π.Ε. Κοζάνης: Ενημερωτικό Έντυπο και Πληροφορίες ./EN4-KT1-18.pdf PDF
Κτηματογράφηση στον
Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
 • 21/11/2017 : Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 21-12-2017
 • 07/09/2017 : Πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση ./kt2_07_suspension.pdf PDF
 • 01/09/2017 : Συνεχίζεται η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
 • 31/08/2017 : Εξόφληση παγίου τέλους κτηματογράφησης
 • 16/02/2017 : Καταβολή παγίου τέλους κτηματογράφησης με άτοκες δόσεις στις τράπεζες ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EFG EUROBANK
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×