-->

Διαδικασία Υποβολής
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Κοζάνης
Π.Ε. Κοζάνης

Έντυπα Δηλώσεων

Έντυπα Δήλωσης Δ1/Δ2, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης και το "Έντυπο Εξουσιοδότησης", ενώ συνυποβάλλονται κατά περίπτωση και τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία.


Κατεβάστε το έντυπο υποβολής της δήλωσης του Ν. 2308/1995 για τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι εγγραπτέου δικαιώματος κυριότητας ή δουλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την έναρξη της Ανάρτησης το έντυπο Δ1 δεν ισχύει για την υποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα. Χρησιμοποιείστε το έντυπο Δ2.


Έντυπο υποβολής της δήλωσης του Ν. 2308/1995 για τα νομικά πρόσωπα σε κάθε περίπτωση και για τα φυσικά πρόσωπα όταν πρόκειται να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής).

Δείτε συμπληρωμένα υποδείγματα του Εντύπου Δ2 για διαφορετικές περιπτώσεις:


Λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλλετε κατά περίπτωση.


Εκτυπώστε το, σε περίπτωση που η δήλωσή σας θα υποβληθεί από τρίτο άτομο.


 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×