Εμπρόθεσμη Προσέλευση
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Κοζάνης
Π.Ε. Κοζάνης

Εμπρόθεσμη Προσέλευση

Η ρύθμιση της "Βεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης" για την υπό κτηματογράφηση περιοχή έχει λήξει.

Αφορά όσους πολίτες δεν έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσής τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης εντός της προθεσμίας ώστε να παραλάβουν το "Αποδεικτικό Εμπρόθεσμης Προσέλευσης" και η δήλωσή τους να χαρακτηριστεί εμπρόθεσμη.

Η υποβολή της δήλωσής τους θα γίνει τη νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί βάσει του ραντεβού που θα τους δοθεί, ενώ η πληρωμή του παγίου τέλους κτηματογράφησης πρέπει να γίνει μέχρι την επομένη του ραντεβού.

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×