Όροι χρήσης
Κτηματογράφηση σε Έδεσσα
Έδεσσα

Δύο Επίπεδα Χρήσης

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Ο απλός επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο στατικό περιεχόμενο του KTHMA.gr ή να αποστείλει απλό ερώτημα.
 • Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει πρόσβαση στις online υπηρεσίες του KTHMA.gr.
Εγγραφή Χρήστη
Όροι Χρήσης
 • Οι υπηρεσίες του ιστότοπου διατίθενται αυστηρά για προσωπική χρήση στους νόμιμους εγγεγραμμένους χρήστες του KTHMA.gr, οι οποίοι είτε εγγράφηκαν στον ιστότοπο μέσα από τη φόρμα εγγραφής, είτε υπέβαλλαν τη δήλωσή τους στο γραφείο κτηματογράφησης καθώς και στους επισκέπτες περιήγησης και υποβολής ερωτημάτων στο ΚΤΗΜΑ.gr.
 • Οι χρήστες/επισκέπτες του KTHMA.gr πρέπει να παρέχουν τα αληθινά και ισχύοντα στοιχεία τους. Σε περίπτωση αλλαγής στα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να ενημερώνουν το ΚΤΗΜΑ.gr.
 • Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου κατόχου του λογαριασμού.
 • Οι χρήστες σε περίπτωση που παρατηρήσουν άγνωστες συσκευές ή τοποθεσίες στις ενεργές συνδέσεις του λογαριασμού τους θα πρέπει για λόγους ασφαλείας να τις διαγράψουν. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του KTHMA.gr από εξωτερική συσκευή προτείνεται η τυπική έξοδός τους από το λογαριασμό τους στο τέλος της χρήσης.
 • Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού είναι δυνατή η απενεργοποίηση αυτού.
 • Τo KTHMA.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.
Aποθήκευση προσωπικών δεδομένων
 • Αποθηκεύονται τα στοιχεία που εισάγετε κατά την εγγραφή στο KTHMA.gr (Όνομα, Επώνυμο, E-mail, Κινητό, Όνομα χρήστη)
 • Κατά τη σύνδεσή σας στο KTHMA.gr αποθηκεύεται η διεύθυνση της IP σας.
Ασφάλεια Εγγραφής
 • Χρήση CAPTCHA (χαρακτήρες εικόνας) για αποφυγή προγραμμάτων που εγγράφονται αυτόματα.
 • Χρήση συνάρτησης κατακερματισμού (αλγόριθμος PBKDF2) για την αποθήκευση του κωδικού πρόσβασης στη Βάση Δεδομένων μας.
 • Αποστολή των δεδομένων εγγραφής χωρίς να εμφανίζονται στη γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή (μέθοδος POST) προκειμένου να παραμείνουν κρυφά. Όλες οι φόρμες που αλλάζουν την κατάσταση του διακομιστή (όπως αλλαγή προφίλ χρήστη) χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο.
 • Προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη εκτέλεση ενεργειών από κάποιον επιτιθέμενο ο οποίος παρουσιάζεται ως ο συνδεδεμένος χρήστης, χρησιμοποιούμε την προστασία από ψευδείς αιτήσεις από άλλους ιστότοπους (Cross-site request forgery, CSRF).
 • Για κρυπτογραφημένη σύνδεση με την εφαρμογή, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL / TLS με ασφαλές πρωτόκολλο HTTPS. Η επαλήθευση της ταυτότητας γίνεται από κάποιον τρίτο διακομιστή, ο οποίος είναι έμπιστος και στους δύο.
Ιστορικό πρόσβασης
 • Μπορείτε να δείτε τις ενεργές συνδέσεις του λογαριασμού σας, και να απενεργοποιήσετε αυτές που κρίνετε ανεπιθύμητες.
 • Καταγράφεται το ιστορικό με όλες τις ενέργειες των συνδεδεμένων μελών.
Αποποίηση Ευθύνης
 • Το KTHMA.gr δεν ευθύνεται αν παρά την εξασφάλιση της ασφάλειας χρήσης, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή, κάποιος τρίτος καταφέρει και υποκλέψει τα δεδομένα κάποιου χρήστη.
 • Ο ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Το KTHMA.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών (δεδομένων) που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης τoυ ιστότοπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
 • Επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπόκλεψης των δεδομένων κάποιου χρήστη κατά τη μεταφορά του σε άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμου (link).
 • Η χρήση του παρόντος υπόκειται στους όρους που παρατέθηκαν παραπάνω. Η χρήση του αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου.
 • Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστότοπου καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
Δωρεάν Χρήση

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται δωρεάν.

--