-->

Οδηγίες Δηλώσεων
Κτηματογράφηση σε Έδεσσα
Έδεσσα

Οδηγίες Δηλώσεων

Υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης έχουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή διεκδικούν εμπράγματο δικαίωμα στις Περιοχές Κτηματογράφησης. Οι δηλώσεις υποβάλλονται επιτόπου στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης ή μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Ελληνικό Κτηματολόγιο (e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες). Η διαδικασία υποβολής δήλωσης γίνεται πιο απλή αν συμβουλευτεί κανείς τις Οδηγίες μας και τα Συμπληρωμένα Υποδείγματα για τα Έντυπα Δ1/Δ2, ενώ ολοκληρώνεται με την πληρωμή του Τέλους Κτηματογράφησης.


Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο/α σε κάποιες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του Ν.2308/1995.


Περισσότερα

Η δήλωση Ν. 2308/1995 μπορεί να υποβληθεί με δύο (2) τρόπους: είτε προσερχόμενος ο δικαιούχος στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικό Κτηματολόγιο, (μέσω της εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες).


Περισσότερα

Μπορείτε να κατεβάσετε τα Έντυπα Δήλωσης Δ1/Δ2 είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. Κατά την υποβολή της δήλωσης συνυποβάλλονται κατά περίπτωση κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία (Υποδείγματα Συμπληρωμένων Εντύπων).


Περισσότερα

Η πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Ο Υπολογισμός Τέλους γίνεται εύκολα ακολουθώντας το Παράδειγμα Υπολογισμού Τέλους, ενώ η καταβολή του γίνεται σε κάποια από τις κατά τόπους Συνεργαζόμενες Τράπεζες που μπορείτε να βρείτε από τους Χάρτες με κοντινά υποκαταστήματα Τραπεζών.


Περισσότερα

  • Εκπρόθεσμη Δήλωση: Οι πολίτες που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας εμπρόθεσμα μπορούν να υποβάλλουν "Εκπρόθεσμη Δήλωση". Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων σας.
 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×