-->

Πληρωμή Τέλους
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Χαλκιδικής
Π.Ε. Χαλκιδικής

Πληρωμή Τέλους

Η πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής. Ο "Υπολογισμός Τέλους" γίνεται εύκολα ακολουθώντας το Παράδειγμα Υπολογισμού Τέλους, ενώ η καταβολή του γίνεται σε κάποια από τις κατά τόπους Συνεργαζόμενες Τράπεζες.


Για την υποβολή της δήλωσης του Ν.2308/1995 θα πρέπει να καταβάλετε το πάγιο τέλος κτηματογράφησης για κάθε δηλούμενο δικαίωμα ύψους:

  • 35€ για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο
  • 20€ για κάθε δικαίωμα σε χώρο στάθμευσης ή αποθήκης που αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία (με χιλιοστά στο οικόπεδο)

Περισσότερα

Ο δικαιούχος πληρώνει το τέλος στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες και στη συνέχεια παραλαμβάνει το "Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης" από το Γραφείο Κτηματογράφησης.


Περισσότερα

H καταβολή του γίνεται σε κάποια από τις κατά τόπους Συνεργαζόμενες Τράπεζες.


Περισσότερα

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×