Αρχική
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Χαλκιδικής
Π.Ε. Χαλκιδικής

Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Χαλκιδικής Π.Ε. Χαλκιδικής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Παρατείνεται, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019, μετά από απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού. (30 Σεπ 2019)
Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (15 Ιούλ 2019)
Διευκρίνιση για τις δουλείες διόδου υπέρ των ακινήτων !

Στα εκτός σχεδίου συγκροτήματα κατοικιών οι δηλούντες θα πρέπει να ελέγχουν εάν έχουν συσταθεί πραγματικές δουλείες διόδου υπέρ των ακινήτων τους. Καθώς τα περισσότερα αγροτεμάχια είναι «τυφλά» η σύνδεση με το οδικό δίκτυο στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με τη σύσταση πραγματικών δουλειών διόδου υπέρ τους και σε βάρος των όμορων (ξένων) αγροτεμαχίων.

Έτσι ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση ν. 2308/1995 για το δικαίωμα της κυριότητας στο δικό του ακίνητο και επιπλέον (όταν υφίσταται) για το δικαίωμα της πραγματικής δουλείας διόδου επί του όμορου/ων  (ξένου/ων) ακινήτων.

Η σύσταση των πραγματικών δουλειών μπορεί να μνημονεύεται στους τίτλους κτήσης που προσκομίζουν οι δικαιούχοι, ενδέχεται, όμως, να έχει γίνει με ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης δουλειών που μεταγράφεται, η οποία μάλιστα πολλές φορές δεν μνημονεύεται στους τίτλους κτήσης που προσκομίζουν οι δικαιούχοι.  Για το λόγο αυτό συνιστάται στους δηλούντες είτε με έρευνα στο οικείο υποθηκοφυλακείο, είτε με επικοινωνία με τους οικοπεδούχους ή εργολάβο του συγκροτήματος να αναζητήσουν τις συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης των πραγματικών δουλειών υπέρ τους καθώς και τα σχετικά διαγράμματα που περιγράφουν τις πραγματικές δουλείες ώστε στη συνέχεια να υποβάλουν και τις αντίστοιχες δηλώσεις του ν.2308/1995.

Σύσταση πραγματικής δουλείας μπορεί να γίνει και με έκτακτη χρησικτησία, ως προς την οποία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την κτήση της κυριότητας ακινήτων με έκτακτη χρησικτησία (Για την απόδειξη της χρησικτησίας βλ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ).

(19 Ιούν 2019)

Εφόσον το ακίνητό σας βρίσκεται σε κάποια από τις Περιοχές Κτηματογράφησης έχετε υποχρέωση βάσει του Ν. 2308/1995 να προβείτε σε υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας. Η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης και εντός των καθορισμένων χρονικών περιθωρίων. Για την συμπλήρωση των δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα δηλώσεων από εδώ, καθώς και να βοηθηθείτε ως προς την συμπλήρωσή τους μέσω κατάλληλων υποδειγμάτων και οδηγιών που παρέχει η υπηρεσία μας. Η πληρωμή του τέλους υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας γίνεται παράλληλα με την υποβολή της δήλωσης στις κατά τόπους Συνεργαζόμενες Τράπεζες.

 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  • Για κλήσεις από σταθερό με αστική χρέωση: 801 4000 100
  • Για κλήσεις από κινητό με χρέωση κινητού προς σταθερό: 231 600 5400
 • Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω τηλεφώνου, με αστική χρέωση, λειτουργεί CALL CENTER εξυπηρέτησης πολιτών με 16 διαθέσιμες γραμμές επικοινωνίας και στελέχωση από δικηγόρους και μηχανικούς, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχουν δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες κτηματογράφησης, καθώς και για να κλείσετε ραντεβού για την άμεση εξυπηρέτησή σας κατά την υποβολή των δηλώσεων σε οποιοδήποτε Κτηματολογικό Γραφείο ανεξάρτητα περιοχής (δείτε τις περιοχές κτηματογράφησης).
 • Με την ολοκλήρωση της επικοινωνίας με τους εκπροσώπους μας στο CALL CENTER, θα λάβετε μέσω SMS στο κινητό σας, μήνυμα με τα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της δήλωσή σας στο Κτηματολογικό Γραφείο.
 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×