-->

Διαδικασία Υποβολής
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας
Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας

Έντυπα

Κατεβάστε τα Έντυπα Δήλωσης Δ1/Δ2 είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης. Κατά την υποβολή της δήλωσης συνυποβάλλονται κατά περίπτωση κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία (Υποδείγματα Συμπληρωμένων Εντύπων).


Περισσότερα

Παρέχονται Ηλεκτρονικά Έντυπα Αιτήσεων και διευκρινήσεις σχετικά με την κατά περίπτωση χρήση τους και τον τρόπο συμπλήρωσή τους.


Περισσότερα

Για την έκδοση πιστοποιητικών κληρονομιάς μπορείτε να απευθυνθείτε σε διαφορετικούς φορείς ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού που σας ενδιαφέρει.


Περισσότερα

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×