-->

Διαδικασία Πληρωμής
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης
Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1

Ο δικαιούχος πληρώνει το τέλος κτηματογράφησης στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες προσκομίζοντας το έντυπο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ" (Υπόδειγμα), το οποίο έχει παραλάβει κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης (ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ).

  • Ελέγξτε προσεκτικά τον κωδικό πληρωμής που αναγράφεται στην απόδειξη που θα σας χορηγήσει η Τράπεζα. Πρέπει να είναι ίδιος με τον κωδικό 401 του εντύπου Προσωρινής Καταχώρισης.

Βήμα 2

Ο δικαιούχος παραλαμβάνει το "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" (Υπόδειγμα) και τους Κωδικούς Χρήστη για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντα ιστότοπου:

  • είτε προσερχόμενος στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
  • είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×