Έναρξη της συλλογής δηλώσεων στις Κυκλάδες στις 05-07-2021

Έναρξη της συλλογής δηλώσεων στις Κυκλάδες στις 05-07-2021
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.2308
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΚΤ5-26 ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΦΙΣΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

18 Ιουνίου 2021