-->

Παραδείγματα υπολογισμού τέλους
Κτηματογράφηση σε Νέα Ιωνία
Νέα Ιωνία

Παραδείγματα υπολογισμού τέλους
Δικαιώματα σε αστική περιοχή
Παράδειγμα 1

Έστω ότι δηλώνετε δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας σε τρία διαμερίσματα (π.χ. δύο διαμερίσματα με δικαίωμα κυριότητας και ένα διαμέρισμα με δικαίωμα επικαρπίας). Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε:

35 € × 3 = 105 €

Παράδειγμα 2

Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα κυριότητας σε διαμέρισμα και ένα δικαίωμα κυριότητας σε χώρο στάθμευσης με χιλιοστά στο οικόπεδο. Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε:

(35 € × 1) + (20 € × 1) = 55 €

Παράδειγμα 3

Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα κυριότητας σε διαμέρισμα που σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης έχει ως παρακολούθημα ένα χώρο στάθμευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο. Τότε, θα πληρώσετε μόνο για το δικαίωμα κυριότητας στο διαμέρισμα. Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλετε:

35 € × 1 = 35 €

Παράδειγμα 4

Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα κυριότητας σε διαμέρισμα που σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης έχει ως παρακολούθημα μία αποθήκη χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο. Τότε, θα πληρώσετε μόνο για το δικαίωμα κυριότητας στο διαμέρισμα. Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλετε:

35 € × 1 = 35 €

Δικαιώματα σε αγροτική περιοχή
Παράδειγμα 1

Έστω ότι δηλώνετε δύο δικαιώματα σε ακίνητα που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (πχ επικαρπία). Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε:

35 € × 2 = 70 €

Παράδειγμα 2

Έστω ότι δηλώνετε τρία (ή τέσσερα ή πέντε κ.ο.κ.) δικαιώματα που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (επικαρπία). Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε και πάλι:

35 € × 2 = 70 €

Δικαιώματα σε αστική και αγροτική περιοχή
Παράδειγμα

Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα που αφορά κυριότητα και είναι σε αστική περιοχή (εντός των ορίων του ίδιου ΟΤΑ) και τρία δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται σε αγροτική περιοχή του ιδίου ΟΤΑ. Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε:

(35 € × 1) + (35 € × 2) = 105 €

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×