-->

Πιστοποιητικά κληρονομιάς
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας
Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας

Πιστοποιητικά Κληρονομιάς

Για την έκδοση πιστοποιητικών κληρονομιάς μπορείτε να απευθυνθείτε σε διαφορετικούς φορείς ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού που χρειάζεστε.

Αντίγραφο "Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου"
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Αρμόδιο κατά τόπους Ληξιαρχείο όπου καταχωρίστηκε ο θάνατος του κληρονομούμενου / της κληρονομουμένης.
 • Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών όταν πρόκειται για θανόντες κατοίκους εξωτερικού των οποίων η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδόθηκε από Προξενείο.
Πιστοποιητικό "Εγγυτέρων Συγγενών"
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών / η θανούσα.
"Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης" ή "Απόφαση Κήρυξης Κυρίας"

Όταν πρόκειται για δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης:

 • Κατά τόπους αρμόδια γραμματεία Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου) όπου δημοσιεύθηκε η διαθήκη.
 • Όταν πρόκειται για δημόσια διαθήκη αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης χορηγείται και από τον συμβολαιογράφο που συνέταξε τη διαθήκη με την επισημείωση στο σώμα αυτής του αριθμού και ημερομηνίας του πρακτικού δημοσίευσης της.
Πιστοποιητικό "μη δημοσίευσης διαθήκης" και "μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης"
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Κατά τόπους αρμόδια γραμματεία Δικαστηρίου: Πρωτοδικείου, και για θανάτους από 1/3/2013 και μετά Ειρηνοδικείου (ο σχετικός νόμος έχει αλλάξει από τον Μάρτιο του 2013 και ενώ παλιότερα εκδίδονταν από το Πρωτοδικείο, πλέον εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο).
Πιστοποιητικό περί "μη αποποίησης" ή "περί αποποίησης κληρονομιάς"
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Κατά τόπους αρμόδια γραμματεία Δικαστηρίου: Πρωτοδικείου, και για θανάτους από 1/3/2013 και μετά Ειρηνοδικείου.
 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×