-->

Προετοιμασία δήλωσης
Κτηματογράφηση σε Ν. Κυκλάδων (Cyclades)
Ν. Κυκλάδων (Cyclades)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να έχετε ολοκληρωμένη πρόσβαση στην υπηρεσία ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ, ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης των cookies

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

_Υποβάλλετε μια πρόχειρη έκδοση της δήλωσής σας, κατεβάστε την σε μορφή PDF, εντοπίστε το ακίνητό σας και κλείστε ραντεβού.

_Δεν αποτελεί επίσημη υποβολή της δήλωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΕΝΤΥΠΟ Δ1: Συμπληρώστε το έντυπο υποβολής της δήλωσης Δ1 του Ν. 2308/1995 για τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι εγγραπτέου δικαιώματος κυριότητας ή δουλείας.

ΕΝΤΥΠΟ Δ2: Συμπληρώστε το έντυπο υποβολής της δήλωσης Δ2 του Ν. 2308/1995 για τα νομικά πρόσωπα σε κάθε περίπτωση και για τα φυσικά πρόσωπα όταν πρόκειται να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής).

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Συμπληρώστε το αρχείο-πρότυπο για την καταχώρηση δικαιωμάτων (μόνο για φορείς, επαγγελματίες ή υπηρεσίες).

Τα έντυπα δε χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης παρά μόνο για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο αντίστοιχο Γραφείο Κτηματογράφησης.

_Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά εγγεγραμμένους χρήστες και απαιτεί είσοδο στην εφαρμογή.

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×