-->

Διαδικασία Υποβολής
Κτηματογράφηση σε Ν. Κυκλάδων (Cyclades)
Ν. Κυκλάδων (Cyclades)

Έντυπα Δηλώσεων

Έντυπα Δήλωσης Δ1/Δ2, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης και το "Έντυπο Εξουσιοδότησης", ενώ συνυποβάλλονται κατά περίπτωση και τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία.


Κάντε λήψη του εντύπου υποβολής της δήλωσης του Ν. 2308/1995 (Δ1) για τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι εγγραπτέου δικαιώματος κυριότητας ή δουλείας.


Κάντε λήψη του εντύπου υποβολής της δήλωσης του Ν. 2308/1995 (Δ2) για τα νομικά πρόσωπα σε κάθε περίπτωση και για τα φυσικά πρόσωπα όταν πρόκειται να δηλώσουν δικαίωμα σε ειδικό ιδιοκτησιακό αντικείμενο όπως π.χ. σε ανώγειο, υπόσκαφο, σύρμα, καμάρα, κατώγειο, πηγάδι και δεξαμενή (πηγαδότοπο, αντλιοστάσιο, υδραγωγείο, ερημονησίδα, μύλο και γεώτρηση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εμπράγματη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα μίσθωση (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής).


Λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλλετε κατά περίπτωση.


Εκτυπώστε το, σε περίπτωση που η δήλωσή σας θα υποβληθεί από τρίτο άτομο.


 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×