-->

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (FAQ)
Κτηματογράφηση σε Ν. Κυκλάδων (Cyclades)
Ν. Κυκλάδων (Cyclades)

 • ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 • ΘΕΜΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ_[ΟΡΙΣΜΟΣ]

 • Ερώτηση:

  Τί είναι η Ανάρτηση;

  Απάντηση:

  Η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή η ευρεία δημοσιοποίησή τους, έχει ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσους υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της επεξεργασίας των δηλώσεών τους, ώστε να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη.

  Στην Ανάρτηση συμμετέχουν καταρχήν όσοι έχουν υποβάλει δήλωση, όμως και οι δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν δήλωση έχουν μία ακόμη ευκαιρία να καταγράψουν το δικαίωμά τους και να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

  Η Ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων πραγματοποιείται στα Γραφεία Κτηματογράφησης για συγκεκριμένο διάστημα και η έναρξη, που ορίζεται με Ανακοίνωση της Κτηματολόγιο ΑΕ στον Τύπο, είναι διαφορετική για κάθε περιοχή.

  Τα στοιχεία της Ανάρτησης είναι:

  α) Ο Κτηματολογικός Πίνακας, ο οποίος είναι οργανωμένος ανά ΚΑΕΚ, περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων μιας περιοχής, όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.

  β) Το Κτηματολογικό Διάγραμμα (χάρτης Κτηματολογίου), στο οποίο απεικονίζονται τα ακίνητα με τη θέση και τα όριά τους (γεωμετρικά στοιχεία).

 • ΕΙΔΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 • ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ_[ΔΕΞΑΜΕΝΗ]

 • Ερώτηση:

  Έχω ένα απλό γεωτεμάχιο στη νήσο Κέα των Κυκλάδων. Θέλω να υποβάλω ηλεκτρονική δήλωση και έχω την εξής απορία. Στο γεωτεμάχιο υπάρχουν 3 κτίσματα: 1 κατοικία, 1 αποθήκη και 1 δεξαμενή ομβρίων υδάτων. Τι χρήση κτιρίου πρέπει να δηλώσω για την δεξαμενή. Διευκρινίζω ότι επί αυτού του γεωτεμαχίου δεν έχει συσταθεί κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία.

  Απάντηση:

  Σε απάντηση του μηνύματός σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εφόσον επί του γεωτεμαχίου δεν έχει συσταθεί κάθετη ή οριζόντια ιδιοκτησία, όπως μας αναφέρετε στο μήνυμά σας, τότε θα δηλώσετε το ακίνητό σας ως απλό γεωτεμάχιο με κτίσματα.

  Σε περίπτωση που η δεξαμενή που αναφέρετε στο μήνυμά σας είναι περίκλειστη, τότε μπορεί να δηλωθεί στο πεδίο των κτισμάτων με την χρήση << ΑΛΛΟΣ ΧΩΡΟΣ>>. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να αναγράψετε σχετικό σχόλιο για τη δεξαμενή στο πεδίο των παρατηρήσεων της δήλωσής σας.

 • ΘΕΜΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ_[ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ]

 • Ερώτηση:

  Θα ήθελα να μάθω τι γίνεται σε περίπτωση κτηματογράφησης ακινήτου κτίσματος στις κυκλάδες με οριζόντια ιδιοκτησία. Η περίπτωση δηλαδή που ο κάτοχος του ισογείου και του άνω ορόφου διαφέρει σε μέρος του οικοπέδου. Αυτό από όσο έχω ψάξει είναι σύνηθες στις κυκλάδες οπότε πιστεύω θα υπάρχει κάποια καθοδήγηση/οδηγία.

  Απάντηση:

  Σε περίπτωση που για το κτίσμα για το οποίο υποβάλετε την ερώτησή σας έχει γίνει σύσταση οριζόντων ιδιοκτησιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ 1002, 1117 και τον Νόμο 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους») με συμβολαιογραφική πράξη τότε κάθε ιδιοκτησία, που μπορεί να είναι όροφος του κτίσματος ή διαμέρισμα του, αποτελεί αυτοτελής ιδιοκτησία, επί της οποίας μπορεί να υπάρξει αποκλειστική κυριότητα, συνδυασμένη με αναγκαστική συγκυριότητα στο κοινόκτητο έδαφος (οικόπεδο κλπ.) και στα τυχόν λοιπά κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη του όλου κτίσματος.

  Σ’ αυτή την περίπτωση αν έχετε δικαίωμα π.χ. κυριότητας σε μία από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν συσταθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο στο εν λόγω κτίσμα μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 συμπληρώνοντας στο έντυπο Δ1 στο πεδίο Β-1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ τα στοιχεία του γεωτεμαχίου μέσα στο οποίο βρίσκεται το κτίσμα και στο πεδίο Β-3 τα στοιχεία της διηρημένης οριζόντιας ιδιοκτησίας σας, όπως αυτά προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης σας.

  Διαφορετικά δε αντιμετωπίζεται η περίπτωση κατά την οποία για το κτίσμα που αναφέρεται δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντων ιδιοκτησιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ 1002, 1117 και τον Νόμο 3741/1929 «περί ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους») με συμβολαιογραφική πράξη και παρά ταύτα από τον τίτλο κτήσης σας προκύπτει ότι έχετε δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας σε αυτοτελή ιδιοκτησία (όροφο ή τμήμα ορόφου) και μόνο σ’ αυτήν, χωρίς ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου και επί των λοιπών κοινόκτητων και κοινόχρηστών χωρών του κτίσματος, σύμφωνα με το εθιμικό κυκλαδικό έθιμο.

  Αν λοιπόν η οριζόντια ιδιοκτησία, που αναφέρετε στο ερώτημά σας, προκύπτει από το τίτλο κτήσης σας ότι συστάθηκε κατά τους ορισμούς του κυκλαδικού εθίμου τότε υποβάλλετε την δήλωσή ιδιοκτησίας σας στο έντυπο Δ2, συμπληρώνοντας καταρχάς στο πεδίο Β-1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ τα στοιχεία του γεωτεμαχίου (οικοπέδου) μέσα στο οποίο βρίσκεται το ακίνητό σας και στο πεδίο Β-7 ΕΙΔΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ το είδος της ιδιοκτησίας σας, το οποίο μπορεί κατά περίπτωση να είναι ανώγειο, κατώγειο, καμάρα κλπ. Η συμπλήρωση των λοιπών πεδίων του εντύπου Δ2 εξαρτάται από την περιγραφή της ιδιοκτησίας σας στον τίτλο κτήσης και το είδος του Ειδικού Ιδιοκτησιακού Αντικειμένου.

  Εάν η ιδιοκτησία σας αποτελεί κατά τα ανωτέρω ειδικό ιδιοκτησιακό αντικείμενο κατά τους ορισμούς του εθιμικού κυκλαδικού δικαίου θα πρέπει να προσκομίσετε και τοπογραφικό διάγραμμα για να αποδοθεί και χωρικά κατά τον ορθό τρόπο.

  Εάν δεν προσκομίσετε τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να προσκομίζονται ή να αναφέρονται στη δήλωση σας στοιχεία, όπως συμβολαιογραφικά έγγραφα, θεάσεις, ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών, σκαριφήματα κλπ, κατά περίπτωση.

 • ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

 • ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ_[ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ]

 • Ερώτηση:

  Μπορώ να δηλώσω κτήμα με χρησικτησία κάνοντας χρήση το ότι το δηλώνω στο Ε9 πάνω από 20 έτη. Το 1/2 είναι ήδη δικό μου με συμβόλαιο.

  Απάντηση:

  Σε απάντηση του ερωτήματός σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μπορείτε να υποβάλετε δήλωση ιδιοκτησίας για το ½ του ακινήτου σας με αιτία κτήσης ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ, προσκομίζοντας ένα Ε9 εικοσαετίας και ένα πρόσφατο στα οποία να αναγράφεται το ακίνητο για το οποίο θέλετε να υποβάλετε δήλωση ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν έχετε Ε9 εικοσαετίας μπορείτε να προσκομίσετε μαζί με το πρόσφατο Ε9 είτε ένορκη βεβαίωση (με δύο μάρτυρες) είτε δύο έγγραφα χρησικτησίας από τα οποία να προκύπτει ότι ασκείτε πράξεις νομής και κατοχής επί εικοσαετία στο ακίνητό σας. Σε κάθε περίπτωση στην εν λόγω δήλωσή σας πρέπει οπωσδήποτε να επισυνάψετε και τοπογραφικό διάγραμμα.

  Στην ηλεκτρονική σελίδα της αναδόχου εταιρίας www.kthma.gr και του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ www.ktimatologio.gr αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για την συμπλήρωση δήλωσης ιδιοκτησίας με αιτία κτήσης ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ καθώς και ενδεικτικά ΕΓΓΡΑΦΑ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑΣ που μπορείτε να προσκομίσετε.

 • ΔΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • ΘΕΜΑ: ΔΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ_[ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ]

 • Ερώτηση:

  Στην προσπάθεια μου να δηλώσω στο e-ktimatologio το αγροτεμάχιο μου στην περιοχή Νάουσας Πάρου, μου εμφανίζεται το μήνυμα : 'Υπάρχει επικάλυψη με δασική επιφάνεια που έχει αναρτηθεί εμβαδού 500 τ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης'. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο περιήλθε οριστικά στην ιδιοκτησία μου, παρακαλώ για την συνδρομή σας και παροχή οδηγιών για την διευθέτηση του προβλήματος στην εφαρμογή e-ktimatologio. 

  Απάντηση:

  Σε απάντηση του ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι το εν λόγω μήνυμα έχει ενημερωτικό, πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν κωλύει την υποβολή από εσάς δήλωσης ν.2308/1995 για τα εγγραπτέα στο κτηματολόγιο δικαιώματά σας.

  Ειδικότερα με το εν λόγω μήνυμα το Ελληνικό Κτηματολόγιο σας ενημερώνει ότι τμήμα του γεωτεμαχίου σας φαίνεται ως δασική εν γένει έκταση κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη που βρίσκεται, παράλληλα με την κτηματογράφηση, σε εξέλιξη στην εν λόγω περιοχή. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές (ή χορτολιβαδικές) στο δασικό χάρτη εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, το οποίο είναι απαραίτητο να γνωρίζετε γιατί επηρεάζει τις χρήσεις γης και σε κάποιες περιπτώσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς ώστε να προβείτε και στις απαραίτητες ενέργειες.

  Έτσι,

  1. όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη θα πρέπει να απευθυνθείτε στην οικεία Δ/νση Δασών Κυκλάδων για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον χαρακτηρισμό ως δασικού τμήματος του γεωτεμαχίου σας και τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για τη διόρθωση αυτού, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε προθεσμίες και τρόπος υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη. Επίσης πληροφορίες για τη διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών, ανάρτησης, κύρωσης αυτών κ.λ.π. μπορείτε να λάβετε και μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, επιλέγοντας Δασικοί Χάρτες.
  2.  Όσον αφορά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, για την οποία είμαστε αρμόδιοι, προτείνεται να μας προσκομίσετε, συμπληρωματικά στην περίπτωση που ήδη ολοκληρώσατε την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας, όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα για την πληρέστερη θεμελίωση του δικαιώματός σας για να τα λάβουμε υπόψη σε τυχόν περίπτωση που υποβληθεί δήλωση ν. 2308/1995 και από το Ελληνικό Δημόσιο – Δ/νση Δασών για τμήμα του γεωτεμαχίου σας.

  Συγκεκριμένα σας αναφέρουμε ενδεικτικά έγγραφα που μπορείτε να προσκομίσετε:

  1. Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας σας ή του προκατόχου σας που έχει συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001, έστω και αν έχει μεταγραφεί αργότερα, ή μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας σας ή του προκατόχου σας που έχει συνταχθεί μετά την 1η.7.2001, στο ιστορικό του οποίου, όμως, αναφέρεται σε μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας δικαιοπαρόχου, που έχει συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001, έστω και αν έχει μεταγραφεί αργότερα. Τα ανωτέρω εμπίπτουν στην εφαρμογή της νέας διάταξης: περίπτωση IV στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3208/2003 που προστέθηκε πρόσφατα με το άρθρ. 152 του ν. 4819/2021 και αφορά τις ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις στην περιοχή των Κυκλάδων.
  2. Τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις σας κατά του δασικού χάρτη.
  3. Διάφορα έγγραφα πληροφοριακού, διοικητικού ή πολεοδομικού χαρακτήρα που τυχόν διαθέτετε για το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν αναφέρονται στους τίτλους κτήσης και αποδεικνύουν την ιδιωτική μη δασική χρήση όπως τυχόν άδεια ανέγερσης οικοδομής, άδεια/δήλωση για τη γεώτρηση που διαθέτετε κ.λ.π.

  Επίσης, εάν τυχόν στους προσκομιζόμενους τίτλους κτήσης σας δεν αναφέρονται τα όρια του ακινήτου σας, δηλαδή οι πλευρές και οι διαστάσεις, και κατά συνέπεια το εμβαδόν του ακινήτου δεν είναι ορισμένο και υπάρχει απόκλιση του δηλούμενου εμβαδού από το αναφερόμενο στον τίτλο, μεγαλύτερη της αποδεκτής σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης του κτηματολογίου, προτείνεται και η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ’87 με ακριβή αποτύπωση του περιγραφόμενου στο τίτλο ακινήτου κατά θέση, σχήμα και όρια.

  Τέλος, σας αναφέρουμε ότι η διαδικασία της κτηματογράφησης καταγράφει. Στις περιπτώσεις δε σύγκρουσης δικαιωμάτων, ήτοι όταν το ίδιο ακίνητο ή τμήμα αυτού διεκδικείται από περισσότερα πρόσωπα προκρίνει το επικρατέστερο δικαίωμα με βάσει το νόμο και τις προδιαγραφές της κτηματογράφησης και την επάρκεια των εγγράφων που προσκομίζονται. Το Ελληνικό Δημόσιο – Δ/νση Δασών οφείλει και αυτό για τη θεμελίωση του προβαλλόμενου δικαιώματος κυριότητάς του σε δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις, να προσκομίζει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του. Μέσω της προανάρτησης και της ανάρτησης που θα ακολουθήσουν σε επόμενα στάδια θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δικαιωμάτων σας από το Γραφείο Κτηματογράφησης και ανάλογα εάν τυχόν διαπιστώσετε σφάλματα θα μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας για διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων που σας αφορούν.

 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_[ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ-ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΗΛΙΚΟΣ]

 • Ερώτηση:

  Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα ακίνητα που έχουμε στην περιοχή Κορησσία Κέας. Στα ακίνητα αυτά είναι επικαρπωτής ο πατέρας και μετά θάνατον εκείνου γίνομαι επικαρπώτρια εγώ, η ψιλή κυριότητα είναι του γιού μου που είναι ανήλικος. Πρέπει να δηλώσουμε και οι τρείς τα ακίνητα στο κτηματολόγιο;

  Απάντηση:

  Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, σας ενημερώνουμε ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης του Ν. 2308/1995 έχουν τόσο ο ψιλός κύριος ενός ακινήτου (για το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας) όσο και ο επικαρπωτής του (για το δικαίωμα της προσωπικής δουλείας της επικαρπίας).

  Επίσης ο ανήλικος υποβάλλει και αυτός δήλωση του Ν. 2308/1995 για το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας δια των νόμιμων αντιπροσώπων του, δηλαδή των γονέων του (εκτός αν υπάρχει δικαστική απόφαση με διαφορετικό περιεχόμενο). Συγκεκριμένα η δήλωση του Ν. 2308/1995 υποβάλλεται με στοιχεία δικαιούχου αυτά του ανηλίκου όπως αυτά προκύπτουν από την ταυτότητά του. Αν ο ανήλικος δεν έχει εκδώσει ακόμη δελτίο αστυνομικής ταυτότητας προσκομίζεται μαζί με τη δήλωση η ληξιαρχική πράξη γέννησής του ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του. Τέλος η δήλωση υπογράφετε ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ του ανηλίκου, τα στοιχεία τους αναγράφονται στο πεδίο του ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ κι επίσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη στη δήλωση και των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή των διαβατηρίων (σε απλά φωτοαντίγραφα) των γονέων. Τέλος αν τρίτο πρόσωπο προσέλθει στο γραφείο κτηματογράφησης για να καταθέσει μόνο αντί των γονέων τη δήλωση του ανηλίκου τέκνου πρέπει να προσκομίσει και απλή εξουσιοδότηση προς τούτο (δηλαδή χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους) και από τους δύο γονείς.

  Τέλος όσον αφορά τον δικαιούχο που θα αποκτήσει την επικαρπία των ακινήτων μετά τον θάνατο του σημερινού επικαρπωτή, η υποχρέωσή του για υποβολή δήλωσης του Ν. 2308/1995 εξαρτάται από την αιτία κτήσης του δικαιώματός του. Γενικά μπορούμε να σας ενημερώσουμε ότι αν το δικαίωμά σας αυτό προκύπτει από μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς αιτία θανάτου υπέχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης του ν. 2308/95 για το δικαίωμα προσδοκίας της επικαρπίας

 • ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_[ΕΚΚΛΗΣΙΑ]

 • Ερώτηση:

  Έχω εκκλησία στην Τήνο και θέλω να την δηλώσω. Διαθέτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τοπογραφικό. Πώς όμως θα συμπληρώσω το Δ1; Δεν έχω βρει κάποιο σχετικό παράδειγμα συμπλήρωσης ούτε ο δικηγόρος μου γνωρίζει.

  Απάντηση:

  Σε απάντηση του ερωτήματός σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, εφόσον διαθέτετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δηλαδή μεταγεγραμμένο τίτλο κτήσης κυριότητας και τα λοιπά έγγραφα π.χ. άδεια ανέγερσης, τοπογραφικό διάγραμμα) μπορείτε να δηλώσετε την εκκλησία στο έντυπο Δ1 ως κτίριο σε απλό γεωτεμάχιο, εφόσον είστε και η κυρία του γεωτεμαχίου μέσα στο οποίο βρίσκεται η Εκκλησία. Σ’ αυτή την περίπτωση αναγράφετε στο πεδίο Β-1 τα στοιχεία του γεωτεμαχίου σας και στο πεδίο Β-2 τα στοιχεία του κτιρίου (εκκλησίας). Στο πεδίο ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ μπορείτε να αναγράψετε «Θρησκευτικός χώρος». Για υπόδειγμα συμπλήρωσης εντύπου Δ1 που αφορά δικαίωμα κυριότητας σε απλό γεωτεμάχιο με κτίσμα μπορείτε να ανατρέξετε στην ηλεκτρονική σελίδα της αναδόχου εταιρίας www.kthma.gr

  Σε κάθε άλλη περίπτωση ο τρόπος υποβολής της δήλωσης εξαρτάται από τα έγγραφα που θεμελιώνουν το δικαίωμά σας και για να σας απαντήσουμε με ασφάλεια θα πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτά.

 • ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_[ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ]

 • Ερώτηση:

  Σε περίπτωση που έχει γίνει σε ένα ακίνητο (κτίσμα)  τακτοποίηση σύμφωνα με τον νόμο των αυθαιρέτων και έχει αυξηθεί το εμβαδόν του πρέπει να το δηλώσουμε και αν ναι τι στοιχεία πρέπει να προσκομίσουμε (π.χ Ε9, δήλωση τακτοποίησης).

  Απάντηση:

  Σε απάντηση της ερώτησής σας, σας αναφέρουμε ότι αν το ακίνητό σας είναι διηρημένη ιδιοκτησία ( απλή οριζόντια, κάθετη , σύνθετη κάθετη ) που συστάθηκε με νόμιμα μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη, τα επιπλέον τ.μ. δεν θα συμπεριληφθούν στη δήλωση ιδιοκτησίας του Ν. 2308/1995 στα τετραγωνικά μέτρα της οριζόντιας ιδιοκτησίας σας. Κατά συνέπεια θα αναγράψετε στο πεδίο Β-3 το εμβαδόν της οριζοντίου ιδιοκτησίας όπως το εμβαδόν αυτό προκύπτει από το συμβόλαιο κτήσης.

  Μπορείτε βέβαια να επισυνάψετε στη δήλωσή σας τα έγγραφα της νομιμοποίησης/τακτοποίησης και απλά να αναγράψετε τα επιπλέον τ.μ. στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου Δ.1.

  Με το ίδιο τρόπο θα συμπληρώσετε την δήλωση σας και στην περίπτωση που η νομιμοποίηση/τακτοποίηση των επιπλέον τ.μ. απλά αναφέρεται μέσα στον τίτλο κτήσης της διηρημένης ιδιοκτησίας σας.

  Θα προσμετρήσετε στο συνολικό εμβαδόν της διηρημένης ιδιοκτησίας σας και τον νομιμοποιημένο/τακτοποιημένο χώρο ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το συμβόλαιό σας αναφέρει ότι έχει γίνει (μετά την τακτοποίηση/νομιμοποίηση) τροποποίηση της διηρημένης ιδιοκτησίας και αναφέρει ρητά το συνολικό εμβαδόν (αρχικό + τροποποίηση) και επιπλέον το συμβόλαιο αναφέρει ΡΗΤΑ ότι «τροποποιείται σήμερα η οριζόντια ιδιοκτησία….κ.λ.π.».

  Στην περίπτωση που το ακίνητό σας είναι κτίσμα σε απλό γεωτεμάχιο, χωρίς σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας, αναγράφετε το εμβαδόν του κτίσματος έτσι όπως αυτό προκύπτει από τον τίτλο κτήσης, την οικοδομική άδεια και από τα έγγραφα και τις βεβαιώσεις τακτοποίησης/νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ή ημιυπαίθριων από τους αρμόδιους φορείς, για αυτά που έχουν υπαχθεί σε διαδικασία τακτοποίησης/νομιμοποίησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προσκομίζετε τα παραπάνω έγγραφα κατά την υποβολή της δήλωσης σας.

 • ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_[ΜΕΖΟΝΕΤΑ]

 • Ερώτηση:

  Προκειμένου να δηλώσω μια αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία μου (όπως αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο) που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. του Ν. 3741/29 και την σχετική Πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και η οποία αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και Όροφο (μεζονέτα), θα γίνει μία δήλωση ή 3 διαφορετικές (μία για κάθε όροφο); Το ερωτώ διότι στο έντυπο της δήλωσης ζητείται ο όροφος, δεν προβλέπεται η περίπτωση μεζονέτας σε 2-3 επίπεδα.

  Απάντηση:

  Σε απάντηση του μηνύματός σας, σας ενημερώνουμε ότι εφόσον, κατά την περιγραφή των ορόφων της μεζονέτας στον συμβολαιογραφικό τίτλο σας γίνεται αναφορά σε συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας της στο γεωτεμάχιο τότε η μεζονέτα αντιμετωπίζεται ως ενιαία οριζόντια ιδιοκτησία και θα υποβάλετε δήλωση για ένα δικαίωμα.

  Σ’ αυτή την περίπτωση στο έντυπο της δήλωσης Δ.1 του Ν. 2308/1995 και συγκεκριμένα στο πεδίο αρίθμησης των ορόφων αναγράφεται ο όροφος της εισόδου. Επιπλέον, στο πεδίο των παρατηρήσεων μπορείτε να αναγράψετε αναλυτικά τους ορόφους στους οποίους εκτείνεται η μεζονέτα.

  Η μόνη περίπτωση που θα υποβάλλετε δήλωση με τρία ξεχωριστά δικαιώματα είναι όταν στο συμβολαιογραφικό τίτλο σας δεν γίνεται αναφορά σε συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας της μεζονέτας στο γεωτεμάχιο, αλλά αρκείται στην απλή περιγραφή κάθε ορόφου της ως «οριζόντια ιδιοκτησία», με χωριστό ποσοστό συνιδιοκτησίας ο καθένας στο γεωτεμάχιο.

 • ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_[ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ]

 • Ερώτηση:

  Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση;

  Απάντηση:

  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο/α σε κάποιες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του Ν.2308/1995.

  Συγκεκριμένα, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή), και κάθε δικαιούχος επικαρπίας, δικαιούχος οποιασδήποτε άλλης προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής), και κάθε δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2664/1998. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λπ.). Περιλαμβάνονται και το δικαίωμα με αιτία κτήσης την χρησικτησία, καθώς και το δικαίωμα με αιτία κτήσης την κληρονομική διαδοχή για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς.

  Επιπροσθέτως στο Ν. Κυκλάδων υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι:

  Ο ιδιοκτήτης χωριστής (αποκλειστικής) ιδιοκτησίας κατά το εθιμικό δίκαιο ρύθμισης της οροφοκτησίας στις Κυκλάδες και ο ιδιοκτήτης Ειδικών Ιδιοκτησιακών Αντικειμένων όπως τα ανώγεια, τα ανωγειοκατώγεια, τα διπλά ανωγειοκατώγεια, τα υπόσκαφα, τα διπλά υπόσκαφα, τα σύρματα, οι καμάρες, τα αντλιοστάσια, τα υδραγωγεία, οι ερημονησίδες, οι Μύλοι, οι πηγαδότοποι, τα πηγάδια/φρεάτια και οι δεξαμενές.

  Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

 • ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_[ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ]

 • Ερώτηση:

  Με ποιους τρόπους μπορεί να υποβληθεί η Δήλωση Ν. 2308/1995;

  Απάντηση:

  Η Δήλωση Ν. 2308/1995 μπορεί να υποβληθεί με δύο (2) τρόπους:

  1. Προσερχόμενος ο δικαιούχος στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης
  2. Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, μέσω της εφαρμογής e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

  Δε γίνεται δεκτή η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης

  Προσερχόμενος ο δικαιούχος στο Γραφείο Κτηματογράφησης

  Βήμα 1

  Προσκομίζετε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:

  1. Τη Δήλωση Δ1/Δ2, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
  2. Τα Συνυποβαλλόμενα Έντυπα σε απλά αντίγραφα.
  3. Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα.

  Για τον εντοπισμό του ακινήτου σας χρησιμοποιήστε την Υπηρεσία θέασης της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

  Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής).

  Βήμα 2

  1. Η δήλωση ελέγχεται από Μηχανικό/ Δικηγόρο του Γραφείου και εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις παραλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα.
  2. Τα δηλούμενα ακίνητα εντοπίζονται σε χάρτη από τον υπάλληλο. Προκειμένου να γίνει άμεσα ο ορθός εντοπισμός, πρέπει οι δικαιούχοι να προσκομίσουν επαρκή στοιχεία.

  Βήμα 3

  1. Η δήλωση καταχωρείται στο σύστημα όπου γίνεται αυτόματος υπολογισμός του τέλους κτηματογράφησης.
  2. Εκδίδεται το έντυπο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ" (Υπόδειγμα) με πληροφορία για τον ίδιο, τα δηλούμενα ακίνητα και τα αντίστοιχα δικαιώματά του, τον 20ψήφιο κωδικό πληρωμής και το ποσό πληρωμής.

 • ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_[ΟΜΟΡΑ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ]

 • Ερώτηση:

  Σε συμβόλαιο όπου αναφέρει ότι ο αγοραστής αποκτά 3 αγροτεμάχια συνεχόμενα Ε1, Ε2 & Ε3 λίγο πάνω από 4 στρέμματα το καθένα, και έχει βγει οικοδομική άδεια με εμβαδόν οικοπέδου Ε1+Ε2+Ε3=ΕΟλικό, πόσες δηλώσεις κτηματολογίου πρέπει να γίνουν;

  Απάντηση:

  Αγαπητή κυρία,

  σε απάντηση του ερωτήματός σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προκειμένου να σας απαντήσουμε με ασφάλεια, θα πρέπει να ανατρέξουμε στον τίτλο κτήσης των ακινήτων.

  Σε γενικές γραμμές, εάν από τον/τους τίτλο/τίτλους κτήσης των γεωτεμαχίων περιγράφονται τρία αυτοτελή γεωτεμάχια, δηλώνονται και καταχωρούνται στην κτηματολογική βάση ξεχωριστά το κάθε ακίνητο με τον αντίστοιχο τίτλο κτήσης για καθένα από αυτά, εφόσον δεν προκύπτει συμβολαιογραφική πράξη συνένωσης. Εάν όμως σε κάποιον από τους τίτλους κτήσης που αφορούν στο γεωτεμάχιο και δη στον τελευταίο, αναφέρεται ως ενιαία έκταση με το άθροισμα των εμβαδών και των τριών αγροτεμαχίων, τότε μπορεί να δηλωθεί και να καταχωριστεί ως ενιαίο γεωτεμάχιο.

  Οι άδειες της οικοδομής εκδίδονται βάσει πολεοδομικών διατάξεων και δεν αποτελούν τίτλους κτήσης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οικοδομικής άδειας και τίτλου κτήσης, λαμβάνεται υπόψιν ο τίτλος κτήσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 • ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 • ΘΕΜΑ: ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ_[ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]

 • Ερώτηση:

  Πώς υπολογίζεται και ποια η διαδικασία πληρωμής του;

  Απάντηση:

  Υπολογισμός Τέλους

  Για την υποβολή της δήλωσης του Ν.2308/1995 θα πρέπει να καταβάλετε το πάγιο τέλος κτηματογράφησης για κάθε δηλούμενο δικαίωμα ύψους:

  • 35€ για κάθε δικαίωμα σε κύριο χώρο
  • 20€ για κάθε δικαίωμα σε χώρο στάθμευσης ή αποθήκης που αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία (με χιλιοστά στο οικόπεδο)

  Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο (2) δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας θα καταβάλλουν πάγιο τέλος για τα δύο μόνο δικαιώματα σε αγροτικές περιοχές, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων, που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

  Η αστική περιοχή όπως καθορίζεται για τις ανάγκες της κτηματογράφησης (ΦΕΚ 3317Β/10-12-2014) συνδέεται μόνο με την χρέωση του παγίου τέλους κτηματογράφησης, χωρίς ν’ αλλάζει κάτι στις πολεοδομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και στο χαρακτηρισμό ενός ακινήτου πολεοδομικά και φορολογικά ως οικόπεδο ή αγροτεμάχιο (ή εντός – εκτός σχεδίου, εντός οικισμού κλπ) για τη σύνταξη συμβολαίων, αντικειμενικών αξιών και δηλώσεων Ε9 κλπ στην Εφορία. Αν το ακίνητό σας βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για να μάθετε εάν πρόκειται για αγροτική ή αστική περιοχή.

  Διαδικασία Πληρωμής

  Βήμα 1
  Ο δικαιούχος πληρώνει το τέλος κτηματογράφησης στις Συνεργαζόμενες Τράπεζες προσκομίζοντας το έντυπο "ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ" (Υπόδειγμα), το οποίο έχει παραλάβει κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης (ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ).

  • Ελέγξτε προσεκτικά τον κωδικό πληρωμής που αναγράφεται στην απόδειξη που θα σας χορηγήσει η Τράπεζα. Πρέπει να είναι ίδιος με τον κωδικό 401 του εντύπου Προσωρινής Καταχώρισης.

  Βήμα 2
  Ο δικαιούχος παραλαμβάνει το "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ" (Υπόδειγμα) και τους Κωδικούς Χρήστη για χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντα ιστότοπου:

  • είτε προσερχόμενος στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
  • είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΕΚΧΑ ΑΕ.

Close
 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×