-->

Ανάρτηση
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Κοζάνης
Π.Ε. Κοζάνης

Έντυπα ανάρτησης

Η αίτηση διόρθωσης-ένσταση (άρθρου 6 Ν.2308/95) για τη διόρθωση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της Ανάρτησης υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης,μόνο με ραντεβού ή ηλεκτρονικά μέσω του «E- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» . Για την υποβολή αυτή, ο πολίτης καταβάλλει 5 ευρώ.


Η αίτηση προδήλου σφάλματος (άρθρου 6 Ν.2308/95) για τη διόρθωση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της Ανάρτησης υποβάλλεται ατελώς στο γραφείο κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά μέσω του «E- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» .


Η αίτηση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων δικαιούχων, όπως αυτά συμπεριλήφθηκαν στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της Ανάρτησης, υποβάλλεται ατελώς είτε ηλεκτρονικά μέσω του «E- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» είτε στο γραφείο κτηματογράφησης.


Χρησιμοποιείται για περιπτώσεις κατάργησης αναρτηθέντων δικαιωμάτων, π.χ. παραίτηση από δικαίωμα επικαρπίας, άρση υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, άρση κατάσχεσης, άρση διαλυτικής αίρεσης, διαγραφή αγωγής µε δικαστική απόφαση της εκουσίας διαδικασίας, διαγραφή αγωγής µε τελεσίδικη απόφαση, κατάργηση δουλείας, λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων του Δήμου λόγω εξόφλησης της αποζημίωσης προς αυτόν κλπ. Δεν καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης.


Μετά την έναρξη της ανάρτησης, προκειμένου να συνταχθεί συμβόλαιο για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων, σε κάθε συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου που αφορά σε ακίνητο και στην καταχώριση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας στο Υποθηκοφυλακείο στα ακίνητα της περιοχής, στην οποία αφορούν τα αναρτημένα στοιχεία, πρέπει να επισυνάπτεται σε αυτό το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου. Για την έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου, υποβάλλεται η σχετική αίτηση και ο δικαιούχος καταβάλλει 5 ευρώ.


 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×