Αρχική
Κτηματογράφηση σε Χάρτες Χαλκιδικής
Χάρτες Χαλκιδικής

Κατάρτιση Δασικών Χαρτών σε Χάρτες Χαλκιδικής

Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Νικολάου, Νικήτης, Πολυγύρου και Σάρτης (για τους οποίους έχει ήδη καταρτισθεί δασικός χάρτης).

Σημείωση: Ο παρών διαδικτυακός τόπος δεν αποτελεί επίσημη ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε.

 
 
--