Επιδόσεις στο Ελληνικό Δημόσιο
Κτηματογράφηση σε Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης
Π.Ε. Δράμας και Ξάνθης

Επιδόσεις στο Ελληνικό Δημόσιο

Παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις εκκρεμότητες που αφορούν τις δηλώσεις σας ν. 2308/1995 προκειμένου αυτές να τύχουν επεξεργασίας, όπως η πληρωμή του οφειλόμενου παγίου τέλους κτηματογράφησης η οποία είναι υποχρεωτική.

Επίσης στις περιπτώσεις που υποβάλλατε δήλωση με αιτία κτήσης χρησικτησία μετά την λήξη συλλογής δηλώσεων (από 08/01/2015 και έπειτα), θα πρέπει να επιδώσετε το αντίγραφο της δήλωσης του ν. 2308/1995 στο Ελληνικό Δημόσιο και μετά την επίδοση στο Δημόσιο να προσκομίσετε το επιδοτήριο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης με αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση θα απορριφθεί.

 
 
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

  • Α. Στοιχεία δικαιούχου
  • Β. Στοιχεία ακινήτου
  • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
  • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×