ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ για τις Κυκλάδες

'Oταν έχετε υποβάλλει ηλεκτρονικά την δήλωσή σας και εκ των υστέρων διαπιστώνετε λάθη, για την διόρθωσή τους ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ νέα δήλωση αλλά Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης ή στην περίπτωση που παραλείψατε να επισυνάψετε κάποιο έγγραφο Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων PDF

22 Οκτωβρίου 2021