Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
  • Σεπτέμβριος 2018 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
  • 30-07-2018 : Λήξη συλλογής δηλώσεων στις κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης και Προαστίου
Κτηματογράφηση στον
Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
  • 21-09-2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων
  • 2-06-2015 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
  • 1-06-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
Κτηματογράφηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
  • Μάιος 2018 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
  • 30-01-2018 : Έναρξη συλλογής δηλώσεων στις κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης και Προαστίου
Κτηματογράφηση στον Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
  • Αύγουστος 2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
  • 2-06-2015 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
  • 1-06-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
--