Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 • Δεκέμβριος 2018 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
 • 30-07-2018 : Λήξη συλλογής δηλώσεων στις κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης και Προαστίου
Κτηματογράφηση στον
Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
 • 21-09-2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων
 • 2-06-2015 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
 • 1-06-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
Κτηματογράφηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 • Δεκέμβριος 2018 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
 • 30-07-2018 : Λήξη συλλογής δηλώσεων στις κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης και Προαστίου
Κτηματογράφηση στον Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
 • 21-09-2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων
 • 2-06-2015 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
 • 1-06-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
--

Ένταση

Ταχύτητα

Ενότητες

 • Α. Στοιχεία δικαιούχου
 • Β. Στοιχεία ακινήτου
 • Γ. Στοιχεία δικαιώματος
 • Δ. Εντοπισμός ακινήτου
×