Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 • Απρίλιος 2018 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
 • 30-01-2018 : Έναρξη συλλογής δηλώσεων στις κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης και Προαστίου
Κτηματογράφηση στον
Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
 • 21-09-2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων
 • 2-06-2015 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
 • 1-06-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η κατάρτιση δασικών χαρτών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στην
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Η κατάρτιση δασικών χαρτών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Κτηματογράφηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
 • Απρίλιος 2018 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
 • 30-01-2018 : Έναρξη συλλογής δηλώσεων στις κοινότητες Καρυδίτσας, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης και Προαστίου
Κτηματογράφηση στον Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
 • Αύγουστος 2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
 • 2-06-2015 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
 • 1-06-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
Κτηματογράφηση στoν Δήμο Θεσσαλονίκης
 • 10-12-2015 : Περαίωση της κτηματογράφησης
 • ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας: 2707/Β'/15.12.2015
Κτηματογράφηση στoν Δήμο Κοζάνης
 • 12-10-2015 : Περαίωση της κτηματογράφησης
 • ΦΕΚ Περαίωσης Κτηματογράφησης & Έναρξης Λειτουργίας: 2230/Β'/15.10.2015
Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η κατάρτιση δασικών χαρτών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Η κατάρτιση δασικών χαρτών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

--