Κτηματογράφηση στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
  • Δεκέμβριος 2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
  • 7-01-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων
Κτηματογράφηση στον
Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
  • 21-09-2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων
  • 2-06-2015 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
  • 1-06-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η κατάρτιση δασικών χαρτών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στην
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Η κατάρτιση δασικών χαρτών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Κτηματογράφηση στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
  • Σεπτέμβριος 2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
  • 7-01-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων
Κτηματογράφηση στον Καλλικρατικό Δήμο Έδεσσας
  • Αύγουστος 2017 : Έναρξη Ανάρτησης και υποβολή Ενστάσεων (προβλεπόμενη ημ/νία)
  • 2-06-2015 : Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (κάτοικοι εσωτερικού)
  • 1-06-2015 : Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι εξωτερικού)
Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η κατάρτιση δασικών χαρτών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Κατάρτιση Δασικών Χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Η κατάρτιση δασικών χαρτών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

--